1

Тема: МИР

Хабарлама
Оқушылардан өздерінің не үйренгенін көрсететін мəтіндік
хабарлама (SMS) құрастыруды сұраңыз. Барлық мəтіндік
хабарламадағы сияқты мұнда да символдар саны шектеулі.
Əріптестер Əр оқушыға не жауабы бар, не сұрағы бар қағаз беріңіз.
Оқушылар сынып ішінде жүріп, сəйкес келетін сұрақ пен
жауапты іздейді. Күрделілік деңгейін арттыру үшін, оқушылар
үндемей орындай алады.
Осы тәсілді сабақтың қай уақытында пайдаланған тиімді деп ойлайсыз?

2

Re: МИР

Сабақты бекіту кезінде пайдалануға болады