Тема: 2-топ

Килігу стратегиясының мағанасын қалай түсінемін

2

Re: 2-топ

Талантты және дарынды балаларға бағытталған өзгеріс енгізу стратегиясының бірі
оқушыларға сыныпта және сыныптан тыс жерлерде өтетін оқудың күрделендірілген
бағдарламасын ұсыну болып табылады.
Тапсырманы кеңейту анағұрлым тереңдетіп
8–9 жас аралығындағы талантты да дарынды оқушыларға
арналған жеделдете оқыту жоспары» атты арнайы зерттеудегі килігудің
бір түрі:
a) Оқушылардың оқу бағдарламасын жылдам, тез игеруге жағдай жасау
b) Дене дамуы жоғары балалардың ойлау ерекшеліктерін зерттеу
c) Кіріктірілген оқу жоспарларын жүзеге асыру
d) Мектепте дарынды балалар үшін жекелеген сыныптар ашу
e) Оқу жоспарын күрделендіру