Тема: АВС оқушыларды зерттеу

Тәжірибе барысында АВС оқушылардың өзін-өзі реттеулерін бақылайсыздар, "Мектептегі тәжірибе кезінде орындалатын тапсырмаларды" орындауды назарда ұстаңыздар. Есепте соларға сүйенесіздер.